Tư vấn dịch vụ

0962845870

Tư vấn vật phẩm

0932419907
Bichimi

Thiền định mỗi ngày

Tự do của cái ta, tự do khỏi cái ta

"Không có gì quý hơn độc lập tự do", có 2 sự tự do cần chú ý: tự do của 'cái ta' và tự do khỏi 'cái ta'.

Cả một đời, con người hầu như chỉ tập trung vào tự do của 'cái ta'. Chúng ta hướng ra bên ngoài, xây dựng cuộc sống vật chất đầy đủ, phục vụ cho 'cái ta'. Cuộc sống vật chất càng đủ đầy, cuộc sống của 'cái ta' càng đầy đủ, tự do hơn trong sự lựa chọn cuộc sống mình mong muốn.

Nhưng khi tự do của 'cái ta' đạt đến cực đại, có một sự tương phản xảy ra. Nếu không hướng vào bên trong, làm giàu cuộc sống nội tâm, ta sẽ thấy cuộc sống này thiếu đi sức sống. Sự trù phú, tự do bên ngoài tạo sự tương phản, biểu lộ đời sống nội tâm nghèo nàn. Lúc này, con người sẽ hướng đến đi tìm sự tự do khỏi 'cái ta'.

Suy cho cùng thì mục đích sống là để trải nghiệm, hướng đến cuộc sống thoải mái, an lạc; mọi sự thành công đều lấy sự an lạc, hạnh phúc làm nền tảng. Sự an lạc chỉ đến thực sự khi con người thoát khỏi hoàn toàn những ràng buộc, ràng buộc vật chất, ràng buộc tinh thần, đó là tự do khỏi 'cái ta'.

Tự do khỏi 'cái ta' là thứ tự do mà đức Phật, Chúa, hay những bậc chân tu đang hướng về. Sự tự do không đến từ sự từ bỏ cuộc sống vật chất bên ngoài, sự tự do đến từ buông bỏ mọi ý niệm từ bên trong, thế giới bên trong tạo ra thế giới bên ngoài, mọi đau khổ đều xuất phát từ bên trong.

Tự do khỏi 'cái ta' thì an lạc, hạnh phúc đến, đau khổ tự tan biến.  Vì vậy, thay vì tập trung làm sao cho hết đau khổ, ta hãy tập trung lan tỏa sự an lạc, hạnh phúc bên trong mình, ánh sáng đến, bóng tối tự khắc tan.

 

<<Xem bài viết trước

Xem bài viết sau>>

Viết bình luận của bạn:
popup

Số lượng:

Tổng tiền: