Tư vấn dịch vụ

0962845870

Tư vấn vật phẩm

0932419907
Bichimi

Thiền định mỗi ngày

Đứng ngoài

Ngày nay, số người tiếp cận với tâm linh nhiều vô kể, đó là một tín hiệu tốt. Bên cạnh đó, cũng có những sự kiện không tốt diễn ra, sự kiện đó giống như thời của Đức Phật gặp các tu sĩ Bà La Môn, Bồ Đề Đạt Ma gặp các tăng sĩ tại Trung Hoa.

Với sự phát triển của internet, người ta dễ dàng tích lũy cho mình rất nhiều kiến thức tâm linh. Họ đọc và thuộc làu làu những kinh điển nhưng không may họ lại rơi vào một cái tôi vi tế mà bản thân họ không nhận ra.

Bản thân họ một khi yêu mến ai, họ sẽ chiến đấu đến cùng vì người đó, đem hết mọi giáo lý của người họ yêu mến áp đặt lên người nghe, giáo lý của người này mới là chân lý, của ông thì không. Họ rơi vào tình yêu với Phật, họ sẽ ra sức bảo vệ những giáo lý của Phật, họ rơi vào tình yêu của Jesus, họ sẽ chiến đấu vì Jesus. 

Có một câu chuyện do Osho kể lại rằng:

Có lần một tín đồ của Radhaswami tới tôi. Họ tin vào mười bốn cõi trời, mười bốn tầng của thiên đường. Tất nhiên, người sáng lập ra tôn giáo của họ đã đạt tới tầng mười bốn. Những người khác còn ở đâu đó trên thang: Rama, Krishna và Phật ở đâu đó trên tầng thứ bảy; Jesus, Mohammed và Zarathustra đâu đó ở tầng thứ sáu; Nanak, kabir, Meera đâu đó ở tầng thứ năm… vân vân và vân vân, mỗi người tương ứng với nhu cầu của họ, và mỗi người tương ứng với năng lực của họ. 

Ông ấy mang toàn bộ bản đồ. Ông ấy muốn sự chấp thuận của tôi: tôi nghĩ gì về bản đồ này, tôi nói gì – nó đúng hay không.

Tôi nói: “Nó tuyệt đối đúng.”

Ông ấy có chút ít choáng vì mọi người đã bảo ông ấy đừng đi tới tôi vì tôi sẽ quấy rối ông ấy. Và tôi nói, “Điều đó tuyệt đối đúng. Tôi biết. Vị guru của ông đã đạt tới tầng thứ mười bốn – tôi đã thấy ông ta ở đó.”

Ông ấy nói, “Ông ngụ ý gì?”

Tôi nói, “Tôi đang ở tầng thứ mười lăm, và ông ta bao giờ cũng nài xin tôi, “Kéo tôi ra khỏi tầng thứ mười bốn đi!””

Ông ấy choáng, ông ấy giận. Nhưng nếu có mười bốn sao không có mười lăm? Chẳng ai có thể chứng minh, chẳng ai có thể bác bỏ nó.

Những lời giáo huấn nguyên bản của các vị giáo chủ xưa không còn nguyên bản gốc, chúng đã bị méo mó. Đứng ngoài sẽ giúp ta có cái nhìn tổng quan, thực chứng lại những gì những vị giáo chủ cổ xưa nói và nhận biết được rằng chính xác điều gì là phù hợp với bản thân mình.

<<Xem bài viết trước

Xem bài viết kế tiếp>>

Viết bình luận của bạn:
popup

Số lượng:

Tổng tiền: